• Mooy Logistics

Firma Mooy Logistics specjalizuje się w połączonych usługach transportowych i magazynowych w branży towarów nietrwałych, w tym owoców i warzyw. Firma obsługuje przede wszystkim trasy łączące Francję i Niemcy.

W firmie Mooy zastosowano rozwiązanie Logistics Planner firmy Quintiq, które było dopracowywane od kilku lat i wdrażane u największych na świecie dostawców usług logistycznych. Planiści firmy Mooy wykorzystują rozwiązanie firmy Quintiq do planowania ręcznego i zautomatyzowanego, w zależności od potrzeb oraz preferencji. Skutki zakłóceń są natychmiast obliczane i przesyłane w czasie rzeczywistym do działów planistycznych, co umożliwia planistom eliminowanie wąskich gardeł oraz innych problemów, gdy tylko się pojawiają. Efektem jest usprawnienie procesu planowania oraz wydajniejsze wykorzystanie zasobów, co wspomaga rozwój i zapewnia lepsze wyniki finansowe.
W naszej branży trzeba być w ciągłym ruchu. Korzystając z tego innowacyjnego oprogramowania, chcemy pokazać naszym klientom, że stale szukamy sposobów na zapewnienie korzyści obu stronom.
Arjen Keijzer,
Commercial Director,
Mooy Logistics