• Newcastle Coal Infrastructure Group

Koncern Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) obejmuje pięć spółek górniczych, które stowarzyszyły się w 2004 roku z myślą o realizacji wspólnego celu, jakim jest zwiększenie możliwości eksportowych portu Newcastle — czołowego światowego eksportera węgla. Każda z tych pięciu spółek dysponuje dużymi rezerwami węgla, co spowoduje zwiększenie ruchu w tym porcie do 66 milionów ton rocznie.

Podczas drugiej fazy rozbudowy portu grupa NCIG korzystała z rozwiązania firmy Quintiq dla przemysłu portowego. Rozwiązanie Quintiq jest zintegrowane z systemem wykonawczym wyposażenia grupy NCIG i zostało wdrożone w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Dzięki udostępnieniu wszystkim interesariuszom, w tym również klientom terminala, wglądu w czasie rzeczywistym w całą sieć, rozwiązanie firmy Quintiq umożliwia zarządzanie miejscami postojowymi, zapasami i taborem kolejowym oraz optymalizowanie planowania tych zasobów z uwzględnieniem skomplikowanych zasad związanych z portem, cumowaniem, działalnością biznesową i bezpieczeństwem.

Dotyczy to również wszechstronnego wyboru funkcji związanych z planowaniem cumowania statków, placu składowego, przenoszenia zapasów z pociągów na plac składowy i z placu do załadunku oraz z planowaniem konserwacji.

Rozwiązanie firmy Quintiq umożliwia planistom podejmowanie lepszych decyzji, ponieważ zapewnia wgląd w przyszłe skutki działań. Znacząco redukuje ono czas i fundusze potrzebne do planowania oraz umożliwia identyfikację ograniczeń i wąskich gardeł.
Było oczywiste, że korzystając z istniejących systemów, nie podołamy zwiększonej złożoności planowania w perspektywie wzrostu pełnej wydajności do planowanego poziomu. Firma Quintiq wykazała się dogłębną znajomością sposobu funkcjonowania portu, a oferowane przez nią obecnie rozwiązanie przeznaczone dla portów spełnia nasze wymagania i zapewnia możliwość skalowania, dzięki czemu pozwoli nam też zrealizować przyszłe cele.
Neill Bell,
Operations Manager,
NCIG