• NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori

Firma NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.) jest pierwszym prywatnym operatorem włoskiej szybkiej sieci kolejowej. Świadczenie usług firma rozpoczęła w grudniu 2011 roku. System Quintiq umożliwia firmie NTV optymalizowanie zasobów operacyjnych z uwzględnieniem zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności działania i przepisów prawa pracy.
Poszukiwaliśmy zintegrowanego systemu, zdolnego pogodzić ze sobą wydajność i skuteczność naszych pracowników oraz zasobów, aby zagwarantować trwały poziom jakości, a przez to produktywność w dłuższej perspektywie czasowej.
Paolo Ripa,
Travelers Director,
NTV