• PANSA

Firma PANSA prowadzi 11 centrów na terenie Polski i zatrudnia obecnie 600 kontrolerów. Została założona w kwietniu 2007 roku i jej celem jest zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z kontrolą ruchu lotniczego w Polsce. Obszarem działań firmy PANSA jest Rejon Informacji Lotniczej Warszawa, znany lepiej pod nazwą FIR WARSZAWA.
Cieszymy się, że udało nam się zakończyć procedurę wyboru i wyłonić czołowego dostawcę rozwiązań do planowania i optymalizacji czasu pracy pracowników. Spodziewamy się odnieść korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania, polegające szczególnie na podniesieniu jakości świadczonych przez nas usług, dalszym zwiększaniu wydajności i optymalizacji planowania pracy naszego personelu.
Krzysztof Banaszek,
CEO,
PANSA