• Posti

Firma Posti wspomaga rozwój przedsiębiorstw swoich klientów, dostarczając im logistyczne rozwiązania usługowe z zakresu transportu drogowego, morskiego i lotniczego, usług magazynowych oraz innych elementów logistyki kontraktowej.

Klienci mogą podzielić pojedynczy element swojego procesu logistycznego lub nawet cały łańcuch dostaw. Firma Posti prowadzi działalność w ośmiu krajach (Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Rosji). Firma zapewnia swoim partnerom usługi o charakterze globalnym.

Dzięki firmie Quintiq firma Posti odkryła zintegrowaną platformę, umożliwiającą planowanie wszystkich przedsięwzięć — od planowania odbioru i dostawy oraz przewozu ładunku, aż po planowanie pracy placówek sortujących. Firma Posti szacuje, że nowy system planowania zapewni szybki zwrot z inwestycji (ROI), dzięki zwiększeniu wydajności firmy i znacznemu podniesieniu niezawodności realizacji dostaw.
Szukaliśmy rozwiązania planistycznego najwyższej klasy, które mogłoby połączyć wiele złożonych i dynamicznych procesów w ramach jednej platformy. Firma Quintiq udowodniła nam, że radzi sobie z tą złożonością i umożliwiła nam zwiększenie wydajności już w pierwszym okresie pilotażowym. Razem z firmą Quintiq wdrożymy projekt krok po kroku, rozpoczynając w Finlandii, by następnie rozszerzyć go ewentualnie na inne kraje. W tej chwili nie ma wątpliwości, że firma Quintiq pozwoli nam uzyskać wyjątkową przewagę konkurencyjną na naszym geograficznym rynku logistycznym.
Mikko Särkkä,
Head of Regional IT,
Posti Logistics