• Radio France

Radio France ma siedzibę główną w Paryżu, a ponadto 7 stacji o zasięgu krajowym i liczne stacje lokalne, w których łącznie zatrudnionych jest ponad 4200 pracowników. Jest to jeden z największych w Europie nadawców radiowych oraz główny producent programów dla francuskich słuchaczy.

Obecnie planowaniem produkcji w Radio France zajmuje się 20 osób, korzystających z 10 różnych, osobnych arkuszy kalkulacyjnych. W związku z tym współdzielenie zasobów pomiędzy stacjami jest bardzo skomplikowane. W Radio France wybrano oprogramowanie Quintiq, które umożliwi harmonogramowanie pracy całego personelu produkcyjnego Radio France oraz wykorzystania zasobów, a także pomoże firmie w podejmowaniu długoterminowych decyzji strategicznych związanych z programami.
Mogliśmy wybrać tradycyjne gotowe rozwiązanie, jednak nie zapewniłoby nam ono odpowiedniej elastyczności, dzięki której mogłoby rozwijać się razem z nami. Mając oprogramowanie Quintiq możemy czerpać korzyści z szybkiego wdrożenia i 100-procentowego dopasowania zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Thibaud des Dorides,
Project Manager,
Radio France