• Red Bee Media

Red Bee Media to ekspert w dziedzinie tworzenia napisów na żywo, zatrudniający specjalistów tworzących napisy z użyciem głosu oraz stenotypistów, którzy pracują przez całą dobę przy obsłudze programów oraz imprez na żywo. Zespół akredytowanych tłumaczy opracowuje transkrypcje w ponad 80 językach, zapewniając ludziom z całego świata dostęp do tekstów oraz programów.

Szybki wewnętrzny rozwój w ciągle zmieniającej się branży sprawił, że firma Red Bee Media musiała znaleźć sposób na uproszczenie operacji poprzez skonsolidowanie wielu różnych systemów biznesowych, usprawnienie procedur oraz zapewnienie bardziej skoncentrowanego raportowania na potrzeby zarządzania. Po przeanalizowaniu ofert czterech potencjalnych dostawców firma Red Bee Media wybrała firmę Quintiq.

Dzięki rozwiązaniu firmy Quintiq planiści, którzy musieli wcześniej zmagać się z ponad czterdziestoma różnymi arkuszami kalkulacyjnymi mogą teraz wyświetlić cały proces w jednym widoku. Nie tylko upraszcza to procedury planowania, ale również obniża ryzyko popełnienia błędu. Zaledwie dwanaście miesięcy po zastąpieniu wielu różnych systemów planistycznych jednym rozwiązaniem Quintiq zespół firmy Red Bee Media odpowiedzialny za usługi związane z dostępem oraz usługi redakcyjne, który zajmuje się napisami, tłumaczeniami w języku migowym oraz opisami dźwiękowymi, może pochwalić się zwiększeniem wykorzystania zasobów przy obsłudze największych nadawców i dostawców treści.
Firma Quintiq była w stanie skonfigurować system, dopasowując go do naszego modelu operacyjnego. To nie my musieliśmy zmienić nasze procedury, aby dopasować je do systemu. Poczuliśmy się pewniej, wiedząc, że firmie Quintiq udało się to już osiągnąć w innych środowiskach, niezwiązanych z działalnością nadawczą, w których harmonogramowanie i planowanie również jest skomplikowane. Jednym z głównych czynników leżących u podstaw naszego sukcesu są pracownicy firmy Quintiq. Zastosowali oni bardzo skuteczny sposób modelowania systemu podczas fazy wdrożenia, aby dostosować rozwiązanie do naszych sposobów działania. W porównaniu do innych projektów poziom jakości prezentowany przez konsultantów biznesowych firmy Quintiq jest niezwykle wysoki. Prowadzimy działalność, którą trudno pojąć, na bardzo wyspecjalizowanym rynku, a ci ludzie zaimponowali nam tym, jak szybko poradzili sobie z całą tą złożonością.
Nicola Greaves,
Head of Operational Development,
Access & Editorial Services