• Reining

Dostawca usług logistycznych, firma Reining, obsługuje rynek europejski. Dzięki specjalistycznej wiedzy z dziedziny transportu, obsługi magazynów i transportu intermodalnego jest w stanie świadczyć zintegrowane usługi logistyczne. Zatrudnia 450 pracowników, ma do dyspozycji 375 ciężarówek oraz około 100 000 m2 powierzchni magazynowej. Firma Reining opracowała specjalne usługi magazynowe dla wielu znaczących klientów. Jednego z największych dostarczycieli usług logistycznych w Holandii.

Firma Reining usprawniła świadczone przez siebie usługi logistyczne dzięki rozwiązaniu Quintiq, wspomagającemu operacyjne planowanie transportu. Ten zintegrowany i niezawodny system planistyczny umożliwia firmie udostępnianie klientom informacji dotyczących terminów załadunku i dostawy. W ten sposób firma Reining podnosi poziom usług świadczonych na rzecz klientów.