• Rhenus

Przedsiębiorstwo Rhenus Group jest firmą o rocznym obrocie wynoszącym 3 miliardy euro świadczącą międzynarodowe usługi logistyczne. Rhenus prowadzi swą działalność w ponad 290 placówkach i zatrudnia więcej niż 18 000 pracowników. Obszar działania tej firmy obejmuje logistykę kontraktową, logistykę przewozów, logistykę portową, transport publiczny oraz zarządzanie złożonymi i innowacyjnymi usługami w zakresie łańcucha dostaw i wartości dodanej.

Dostarczone przez firmę Quintiq rozwiązanie Network Planner umożliwia firmie Rhenus Logistics błyskawiczną ocenę wskaźników licznych możliwych tras transportowych oraz zmienianie i harmonizowanie planów w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zakłócenia pracy sieci. Korzyści są ogromne: firma Rhenus Logistics może zaplanować optymalną sieć i zoptymalizować wydajność w perspektywie długo-, średnio- i długoterminowej.