• Royal Agrifirm Group

Royal Agrifirm Group to spółdzielnia zrzeszająca około 18 000 holenderskich rolników i ogrodników. Zaopatruje w produkty i usługi przedstawicieli branży hodowlanej, rolnej i ogrodniczej. Siedziba główna Royal Agrifirm Group znajduje się w Apeldoorn, w Holandii. Spółdzielnia zatrudnia 3100 pracowników w pełnym wymiarze pracy i prowadzi działalność na całym świecie za pośrednictwem licznych jednostek zależnych. Jedną z nich jest firma Agrifirm Feed, dostarczająca holenderskim przedsiębiorcom z branży hodowlanej wysokiej jakości pasze oraz wiele innych produktów i usług.

W związku z dążeniem do maksymalizacji dochodów klientów w firmie Agrifirm Feed potrzebne było dostosowanie procesów produkcyjnych i logistycznych do nagłych zmian oraz zapewnienie skuteczności dostaw znakomitej jakości produktów w konkurencyjnych cenach.

Rozwiązanie firmy Quintiq zapewni firmie Agrifirm Feed zintegrowane planowanie produkcji i logistyki, a co za tym idzie — usprawnienie komunikacji i wydajności w ramach całego łańcucha dostaw. Ponadto firma Agrifirm Feed uzyska możliwość modyfikowania parametrów optymalizacyjnych w odpowiedzi na nowe i nieoczekiwane sytuacje.
Firma Quintiq wykazuje dogłębną znajomość branży rolniczej oraz wyzwań, z którymi mamy do czynienia. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem rozwiązania zaproponowanego przez firmę Quintiq, ponieważ zaspokaja ono wszystkie nasze potrzeby związane z logistyką i planowaniem produkcji
Erik Hoogenboom,
Manager Operations,
Agrifirm Feed