• Royal Flying Doctor Service

Firma Royal Flying Doctor Service (RFDS) została założona w roku 1928 i wówczas zaledwie dwóch lekarzy obsługiwało terytorium o powierzchni ponad pięciu milionów kilometrów kwadratowych. Obecnie sekcja RFDS Queensland ma do dyspozycji 17 samolotów w siedmiu bazach na terenie całego stanu i każdego roku zapewnia opiekę medyczną ponad 80 000 osób, co statystycznie oznacza obsługę jednej osoby co dwie minuty.

Jako dostawcę rozwiązania planistycznego do obsługi wielu zasobów firma RFDS wybrała firmę Quintiq. Rozwiązanie firmy Quintiq ujednolica procedury planistyczne firmy RFDS, umożliwiając optymalne wykorzystanie usług personelu, sprzętu oraz samolotów, a także ograniczenie wydatków administracyjnych związanych z planowaniem. Sprawniejsze wykorzystanie zasobów pozwoli obniżyć w firmie RFDS zapotrzebowanie na zasoby zewnętrzne, takie jak zakwaterowanie oraz samoloty czarterowe. Ponadto, dzięki zintegrowaniu procedur planistycznych, rozwiązanie zapewni kierownictwu firmy RFDS dostęp do ściślejszych informacji, co usprawni podejmowanie decyzji. Rozwiązanie Quintiq zastąpi też wymagające dużych nakładów pracy procedury planistyczne realizowane wcześniej przez planistów firmy RFDS, obniżając tym samym koszty pracy, ograniczając niedociągnięcia administracyjne oraz eliminując błędy, które pojawiają się zwykle w przypadku ręcznych procedur sporządzania grafików.
Wybraliśmy oprogramowanie firmy Quintiq jako strategiczne narzędzie planistyczne, które pomoże nam w ujednoliceniu naszych procedur planistycznych oraz w obniżeniu kosztów ogólnych.

Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi, wynikający z poszerzenia oferty tych usług, świadczonych na rzecz coraz większej liczby osób. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie Quintiq zaspokoi również nasze rosnące potrzeby w przyszłości.
Nino DiMarco,
CEO,
RFDSQ