• Ruukki

Fińska firma Rautaruukki Corporation, znana pod nazwą marketingową Ruukki, jest dostawcą komponentów metalowych oraz zintegrowanych systemów dla branży budowlanej i inżynieryjno-mechanicznej. Firma oferuje szeroki asortyment wyrobów metalowych oraz usług.

Firma Ruukki podpisała z firmą Quintiq umowę dotyczącą wykorzystania jej rozwiązań programowych w całej firmie. Dotychczas w firmie Ruukki wdrożono różne rozwiązania firmy Quintiq w kilku zakładach oraz centrach obsługowych na terenie Europy.

Rozwiązanie planistyczne opracowane w placówce firmy Ruukki Raahe, w Finlandii, stanowi wdrożenie narzędzia firmy Quintiq do harmonogramowania produkcji wyrobów metalowych i uwzględniono w nim szczególne dla danego klienta ograniczenia, rozwiązania logiczne oraz algorytmy. Rezerwacja materiałów jest obsługiwana za pomocą interaktywnego formularza, który jest dostępny w ramach rozwiązania branżowego oraz został uzupełniony o obowiązujące w firmie Ruukki szczególne reguły, umożliwiające skuteczne lokalizowanie odpowiednich prefabrykatów. Dzięki rozwiązaniu Quintiq w firmie Ruukki Raahe odnotowano następujące usprawnienia:

  • zmniejszenie planowanych zapasów prefabrykatów o 15–20 procent, co umożliwiło zwolnienie mocy przerobowych na potrzeby zamówień składanych w ostatniej chwili,
  • zwiększenie wydajności odlewania o ponad 10 procent.
Dzięki rozwiązaniom Quintiq znacznie udoskonaliliśmy nasze sposoby pracy. Teraz jesteśmy w stanie reagować na ciągle zmieniające się wymogi procesowe oraz wymogi klientów.
Jaakko Koistinen,
IT System Designer,
Ruukki