• Skyguide

Szwajcarski dostawca usług związanych z nawigacją lotnictwa o nazwie skyguide zatrudnia 1400 pracowników, w tym ponad 540 cywilnych i wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego. Ponad 300 inżynierów, techników oraz ekspertów do spraw IT odpowiada za rozwijanie oraz konserwację skomplikowanych instalacji i obiektów technicznych. Operatorzy danych lotniczych zarządzają niezbędnymi informacjami w celu zapewnienia bezkolizyjności i ciągłości ruchu lotniczego. Inni eksperci zajmują się planowaniem i rozwojem. Oprócz tego w centrum szkoleniowym skyguide jest jeszcze personel administracyjny oraz wielu instruktorów, którzy zajmują się szkoleniem personelu realizującego działania.

Skyguide, dostawca usług związanych z nawigacją lotnictwa, optymalizuje planowanie grafików oraz zadań niemal 800 kontrolerów ruchu lotniczego (air traffic control officers, ATCO) i innych członków personelu za pomocą oprogramowania firmy Quintiq do planowania i optymalizacji. Realizację tego nowego projektu systemu planistycznego o nazwie Business Integrated Optimization of MANpower (BIOMAN) rozpoczęto w październiku 2012 roku i według przewidywań jego ukończenie zajmie rok. Celem projektu jest umożliwienie firmie skyguide zwiększenia wydajności planowania oraz wglądu w te procesy, a tym samym usprawnienie niezawodności obsługi oraz obniżenie kosztów. Firmę Quintiq wybrano, ponieważ była w stanie zademonstrować, że jej rozwiązanie umożliwi firmie skyguide uzyskanie wyższej sprawności operacyjnej oraz podniesienie jakości usług, a równocześnie obniżenie kosztów. Ponadto firma Quintiq dowiodła, że może dostarczyć elastyczny system dostosowany do różnorodnych wymogów obowiązujących w poszczególnych lokalizacjach firmy skyguide, a także zintegrować go z istniejącymi systemami planistycznymi używanymi w firmie.