• Staalduinen

Przedsiębiorstwo Staalduinen BV specjalizuje się w dystrybucji substancji płynnych za pomocą cystern oraz w dostawie smarów. Do dystrybucji substancji płynnych wykorzystywane są cysterny zawierające od 4 do 8 komór o pojemności od 13 000 do 30 000 litrów.

Ponieważ te wyspecjalizowane cysterny używane są do przewozu produktów służących jako smary, wyposażone są one w różnorodne systemy rozładunku do obsługi poszczególnych samochodów, wnętrza zbiorników pokryte są stalą nierdzewną, zewnętrzne powierzchnie zbiorników są zaizolowane, a osobne linie rozładunkowe prowadzą do obudowy pompy umieszczonej z boku cysterny oraz do jej wnętrza.