• SYMETAL

SYMETAL to wiodący producent folii aluminiowej, wchodzący w skład grupy ELVAL. Firma SYMETAL obsługuje klientów w ponad 60 krajach, a łączna roczna produkcja dwóch położonych w Grecji fabryk wynosi 68 000 ton.

Wraz z rozwojem firmy i wzrostem złożoności działań biznesowych stwierdzono, że stosowane dotychczas narzędzia planistyczne są niewystarczające. Operowanie wieloma czynnikami, takimi jak ceny, moce przerobowe oraz prognozy dotyczące sprzedaży może być trudne, gdy korzysta się z arkuszy kalkulacyjnych.

System firmy Quintiq zapewnia planistom pełen wgląd we wszystkie funkcje biznesowe. Umożliwia im skuteczniejsze porównywanie strategicznych możliwości biznesowych i planowanie na różnych horyzontach czasowych — od szczegółowego harmonogramowania produkcji po planowanie strategiczne.
Narzędzia planistyczne, których dotąd używaliśmy, nie odzwierciedlały szczegółowo realiów biznesowych i nie dawały możliwości częstego wprowadzania zmian. Stosowane przez firmę Quintiq podejście do modelowania umożliwia nam oglądanie skutków realizacji różnych scenariuszy planistycznych w postaci precyzyjnie skwantyfikowanych zmian w naszych kluczowych wskaźnikach wydajności. Mając do dyspozycji zwizualizowane zmiany, możemy podejmować trafniejsze decyzje planistyczne.
Dimitris Pokas,
Planning Manager,
SYMETAL