• Transavia

Firma Transavia zapewnia lotnicze usługi transportowe ponad 4 milionom pasażerów, umożliwiając im dotarcie do ponad 70 słonecznych miejsc, szczególnie w rejonie Morza Śródziemnego. Flota firmy, składająca się z 27 samolotów, musi być wykorzystywana jak najefektywniej. Z tego powodu bardzo ważne jest sprawne i dokładne planowanie konserwacji.

Firma Transavia planuje konserwację samolotów z zastosowaniem rozwiązania firmy Quintiq. Firma Transavia usprawniła planowanie operacyjne i osiągnęła wyższy poziom wykorzystania interwałowego. (Interwał to czas pomiędzy dwoma powtarzającymi się zadaniami konserwacyjnymi). Zwiększenie poziomu wykorzystania interwałowego przyniosło dwa skutki: obniżyło koszty związane z liczbą techników potrzebnych do konserwacji samolotów oraz umożliwiło bardziej wydajne wykorzystanie części samolotowych.
Rozwiązanie planistyczne firmy Quintiq umożliwia optymalne zsynchronizowanie naszego planowania konserwacji z programem lotów. Usprawnia dzięki temu wykorzystanie interwałów o ponad 10%.
Art van der Hoeven,
Project Manager,
Transavia