• Tribotecc

Tribotecc GmbH to producent zaawansowanych aplikacji tribologicznych na bazie innowacyjnych rozwiązań syntetycznych, będący czołowym światowym dostawcą stabilizatorów tarcia, w których wykorzystywane są siarczki metali. Firma jest spółką zależną koncernu Rockwood Holdings.
Rozwiązanie Quintiq zapewnia firmie Tribotecc głębszy wgląd w operacje oraz większą funkcjonalność w porównaniu do aktualnie używanego systemu. Rozwiązanie Quintiq obsługuje nową strukturę danych głównych artykułów w Wiedniu oraz w Arnoldstein, w Austrii. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w całość łańcucha dostaw firmy Tribotecc, a także elastyczność i funkcje umożliwiające działania zgodne z określonym zestawem wskaźników KPI. Dzięki rozwiązaniu Quintiq firma Tribotecc może:
  • Zwiększyć wydajność oraz skrócić czas realizacji zamówień
  • Ograniczyć stany magazynowe dzięki precyzyjnemu prognozowaniu oraz wglądowi w poziom zapasów
  • Utrzymać poziom kosztów poprzez optymalizowanie wielkości partii oraz pakowania
  • Utrzymać niezawodność realizacji dostaw na poziomie powyżej 95%
W obecnie używanym oprogramowaniu nie mieliśmy możliwości modelowania naszej nowej struktury danych głównych artykułów... Firma Quintiq przekonała nas, prezentując możliwości integracji, przejrzystość, a także elastyczność swojego rozwiązania. Te cechy sprawiają, że można je dostosować do przetwarzania licznych szczegółowych wymogów, zarówno firm z branży chemicznej, jak i firmy Tribotecc, związanych np. z produktami ubocznymi, zastosowaniem surowców alternatywnych, stratami, optymalizacją i sekwencjonowaniem partii, a wszystko to na różnych horyzontach planistycznych.
Zarząd firmy Tribotecc