• VRT

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) to operujący we Flandrii nadawca radiowo-telewizyjny finansowany ze środków publicznych.

Nadawca VRT korzysta z platformy firmy Quintiq do planowania i optymalizacji w różnych swoich działach od 2004 roku. Dotyczy to planowania pracy personelu oraz wyposażenia pomieszczeń redakcyjnych, zasobów technicznych do obsługi transmisji radiowych oraz zasobów produkcyjnych działów telewizyjnych i sportowych. W dziale radiowym planowanie obejmuje około 150 członków personelu, 30 studiów radiowych oraz całe niezbędne wyposażenie techniczne. W VRT zarządzanie całością podstawowych procesów biznesowych związanych z działalnością nadawczą odbywa się za pomocą rozwiązania SAP. Jednym z najważniejszych osiągnięć było w VRT ogólne zwiększenie wydajności dzięki zastosowaniu rozwiązania firmy Quintiq. Przeprowadzona bez zakłóceń integracja oprogramowania SAP z rozwiązaniem firmy Quintiq umożliwiła nadawcy zoptymalizowanie wydajności oraz wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów w ramach jednego elastycznego modelu biznesowego.
Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zrobić więcej, dysponując tą samą liczbą osób oraz zasobów. W wyniku zwiększenia standaryzacji możemy podnosić ogólną wydajność, z łatwością wdrażać zmiany wprowadzane w ostatniej chwili oraz uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje na temat dostępności osób oraz harmonogramów ich pracy. W tym kontekście system planistyczny zapewnia ogromną elastyczność, będącą niezbędnym elementem w środowisku mediów.
Geert De Preter,
Manager IT applications,
VRT