• Waitrose

Waitrose to oddział spożywczy brytyjskiego sprzedawcy detalicznego i spółdzielcy, firmy John Lewis Partnership. Od lipca 2009 roku w całej Wielkiej Brytanii istnieje 210 oddziałów tej firmy. Firma wyróżnia się spośród konkurencji, oferując żywność wysokiej jakości i dbając o wysoki poziom obsługi klienta.

Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw zostało wdrożone jako rozwiązanie scentralizowane, obsługujące całość planowania transportu, dystrybucji oraz zarządzania placami składowymi w ramach czterech centrów dystrybucyjnych oraz 210 oddziałów firmy Waitrose. Rozwiązanie Quintiq obsługuje planowanie i działalność floty dostawczej firmy Waitrose, a także floty zakontraktowanej. Obsługuje planowanie w ramach całej sieci, zapewniając realizację zadań w oddziałach, zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym. Drugi projekt w firmie Waitrose obejmuje wdrożenie rozwiązania do planowania siły roboczej. Umożliwia oddziałom firmy Waitrose współpracę z systemem centralnym oraz przydzielanie roboczogodzin, dzięki czemu planiści mogą testować różne scenariusze i propozycje warunkowe w celu zmaksymalizowania możliwości na poziomie lokalnym.
Możliwość organizowania i planowania działań wielu flot z jednego centralnego miejsca zapewnia wgląd w całość procesu planowania oraz jego elastyczność.
Helen Heighes,
Manager Distribution Projects,
Waitrose