• Wallenius Wilhelmsen Logistics

Firma Wallenius Wilhelmsen Logistics jest wiodącym niezależnym dostawcą globalnym dystrybucyjnych usług logistycznych. Zaawansowane usługi zarządzania łańcuchem dostaw oferowane przez firmę WWL zapewniają efektywną integrację transportu oceanicznego, dystrybucji lądowej, obsługi terminali i usług technicznych.

Platforma do planowania i optymalizacji firmy Quintiq zastąpiła fragmentaryczne podejście planistyczne, zapewniając jedno globalne rozwiązanie, z którego mogą korzystać wszystkie oddziały w zakresie zarządzania rejsami, obsługi klienta i planowania rejsów.
Dzięki rozwiązaniu Quintiq firma WWL będzie w stanie świadczyć usługi logistyczne w branży dystrybucji ładunków tocznych i wybranych ładunków statycznych z maksymalną niezawodnością i jakością, utrzymując koszty na niskim poziomie i zapewniając wszechstronność niezbędną, aby dostosować się do zmian na rynku.
Ragnvald Blindheim,
CIO,
Wallenius Wilhelmsen Logistics