Przedstawiamy zespół

Kto odpowiada za światowe rekordy firmy Quintiq w dziedzinie optymalizacji?

Poznaj zespół opracowujący zaawansowane rozwiązania w dziedzinie optymalizacji łańcucha dostaw.

Zespół ds. optymalizacji

Głównym celem zespołu ds. optymalizacji jest stałe udoskonalanie podstawowej technologii optymalizacyjnej firmy Quintiq, obejmującej metodę Quill, programowanie matematyczne, POA, programowanie grafowe i programowanie z ograniczeniami.

Dr Wim Nuijten, Vice President of Optimization

Dr Wim Nuijten, VP of Optimization Technology i szef zespołu ds. optymalizacji, rozpoczął pracę w firmie Quintiq w 2012 r., stawiając sobie za cel zapewnienie firmie pozycji lidera w dziedzinie optymalizacji łańcucha dostaw. Ma ponad 22-letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju oraz doradztwa w branży technologii optymalizacji. Wim jest także profesorem zajmującym się inteligentnymi systemami informacyjnymi na politechnice w Eindhoven. Kieruje pracą ponad 50 specjalistów ds. optymalizacji na całym świecie, podzielonych na dwa zespoły:

Badania i rozwój w zakresie optymalizacji

Zespół ds. badań i rozwoju w zakresie optymalizacji składa się z programistów o wiedzy zawodowej lub akademickiej w dziedzinie badań operacyjnych i sztucznej inteligencji. Głównym celem zespołu jest zagwarantowanie, aby technologia optymalizacji firmy Quintiq pozostawała najnowocześniejsza, a także zapewnienie zgodności działań zespołu ds. badań i rozwoju z celami biznesowymi firmy. Zespół jest prowadzony przez dr. Wima Nuijtena

Centrum optymalizacji

Centrum optymalizacji gromadzi w jednym miejscu wiedzę na temat wszystkich rozwiązywanych przez firmę Quintiq problemów związanych z optymalizacją i udostępnia te informacje innym działom przedsiębiorstwa. Szerokie praktyczne doświadczenie tego zespołu w dziedzinie optymalizacji pozwala firmie Quintiq uniknąć częstych pułapek przy wdrażaniu optymalizacji. Zespół kieruje wszystkimi wdrożeniami rozwiązań do optymalizacji oraz wspiera jednostki biznesowe firmy Quintiq na całym świecie. Na czele zespołu stoi Tomasz Górski.
Tomasz Górski
Head of Centrum optymalizacji

Czy Twoja organizacja jest gotowa na pokonanie barier w dziedzinie optymalizacji? Dowiedz się więcej, oglądając webinar. Poprowadzi go dr Wim Nuijten, wiceprezes Quintiq ds. optymalizacji.