Jak możemy udowodnić, że technologia optymalizacji firmy Quintiq jest najlepsza?

Udało nam się rozwiązać niektóre z najtrudniejszych zagadek optymalizacyjnych na świecie. Oto nasze najnowsze sukcesy:

Elastyczny problem gniazdowy z maszynami równoległymi

Specyfika problemu
Elastyczny problem gniazdowy z maszynami równoległymi (Flexible Job Shop Scheduling Problem — FJSSP) to rozszerzenie klasycznego problemu gniazdowego z maszynami równoległymi (Job Shop Scheduling Problem — JSSP). Problem JSSP opiera się na założeniu, że tylko jedna maszyna może wykonywać określone zadanie. W problemie FJSSP, jak sugeruje początkowy przymiotnik, założony układ jest bardziej elastyczny. Odzwierciedla środowisko produkcyjne, w którym możliwe jest przeprowadzanie operacji na więcej niż jednej maszynie.

Zagadnienie FJSSP opisał Paolo Brandimarte w 1993 roku. Opracowana przez niego oryginalna wersja zagadnienia FJSSP obejmowała różne przypadki, które różniły się pod względem elastyczności maszyn. W latach późniejszych naukowcy opublikowali wiele wariantów tego zagadnienia, z których część obejmowała dodatkowe ograniczenia.

Mimo iż specyfikacje się różnią, zasadniczy problem pozostaje ten sam — należy przydzielić wszystkie działania do maszyn w takiej kolejności (zgodnej z kolejnością działań w każdym z zadań), by czas ukończenia całości prac był jak najkrótszy.

Każdy przypadek FJSSP ma następującą charakterystykę:
  • Liczba zadań i liczba maszyn są określone
  • Każde zadanie składa się z ustalonej kolejności działań
  • Określone działania mogą być wykonywane tylko przez określone maszyny
  • Czas przetwarzania działania może się różnić w zależności od użytej do tego maszyny
  • Maszyna może w danym czasie wykonywać wyłącznie jedno działanie

Rekordy świata firmy Quintiq

Zespół optymalizacyjny Quintiq zbadał opublikowane przypadki FJSSP i ich wyniki. Następnie jego członkowie zbadali wszystkie 313 przypadków, w których opublikowano zarówno specyfikacje, jak i wyniki. W 119 spośród tych 313 przypadków optymalizator Quintiq znalazł nowe, jak dotąd najlepsze rozwiązania, wyprzedzając wszystkie grupy akademickie i badawcze zespoły branżowe. Okazało się, że 95 z tych 119 najlepszych dotąd rozwiązań to rozwiązania optymalne.

Oto kilka z naszych najnowszych i najbardziej imponujących sukcesów:
Przypadek Wcześniejszy rekord świata11 Data Rekord świata firmy Quintiq2 Data
Hurink-vdata vdata-abz9 498 Nov 2013 497 Jan 2016
Dauzere 08a 2066 Jan 2014 2061 Nov 2015
Hurink-rdata rdata-la27 1088 Nov 2013 1085 Nov 2015
Dauzere 14a 2162 Jan 2014 2161 May 2014
Hurink-vdata vdata-la25 752 Jan 2014 751 May 2014
Hurink-vdata vdata-abz7 493 Nov 2013 492 Jan 2014
Hurink-vdata vdata-car1 5006 Jan 2014 5005 Jan 2014
Hurink-vdata vdata-la26 1054 Feb 2000 1052 Sep 2013
Hurink-rdata rdata-la03 478 Feb 2000 477 Aug 2013
Dauzere 03a 2229 Oct 2008 2228 Mar 2013
1 Wszystkie przedstawione rekordy pokazują przesunięcie kresów górnych. Tutaj można zobaczyć wszystkie wyniki, ukazujące usprawnienia dotyczące kresów górnych i dolnych.
2 Wszystkie wyświetlone wyniki są wynikami optymalnymi, co oznacza, że nie można już ich poprawić.