Pobierz materiały

Dlaczego przybliżone przewidywania to za mało

Klient chce złożyć duże, pilne zamówienie i zadaje trzy pytania:
 • Czy realizacja tego zamówienia jest możliwa?
 • Kiedy najwcześniej uda się je zrealizować?
 • Ile to będzie kosztować?

Zastanówmy się nad kosztami błędnej oceny sytuacji. Błędne odrzucenie zamówienia spowoduje utratę zlecenia i będzie się wiązać z ryzykiem utraty klienta. Błędne przyjęcie zamówienia narazi na szwank realizację innych ważnych przyjętych już zamówień.

Stawka jest naprawdę wysoka, dlatego przybliżone przewidywania to za mało.

Można zamiast nich zastosować takie metody, jak ATP (available to promise), CTP (capable to promise) oraz PTP (profitable to promise). Te metody są jednak skuteczne jedynie pod warunkiem dostępności odpowiednich informacji. Nieuwzględnienie w nich wszystkich istotnych informacji uniemożliwia uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi.

Rozwiązanie Quintiq pozwala wyeliminować elementy niepewne z zamówień na przyszłą produkcję

W kilka chwil można sprawdzić skutki przyjęcia zamówienia oraz ustalić, czy dostępne są materiały i moce przerobowe niezbędne do jego realizacji. Można również zaproponować bezpieczną datę realizacji.

Rozwiązanie Quintiq zapewnia natychmiastowy wgląd w to, co dokładnie można — i należy — ująć w zamówieniu. Oto sposoby:
  • Wsparcie procesu decyzyjnego
   Dostępność opartych na zyskach sugestii wspomagających decyzję o przyjęciu zamówienia oraz planowanie zamówień
  • Planowanie scenariuszy
   Możliwość sprawdzenia, w jaki sposób dodanie jeszcze jednej zmiany wpłynęłoby na skuteczność realizacji przyjętych już zamówień
  • Integracja
   Zestawienie działań logistycznych i planów produkcyjnych w celu zrozumienia wszystkich skutków przyjęcia zamówienia
  • Planowanie na podstawie wskaźników KPI
   Natychmiastowe sprawdzenie, czy i w jaki sposób asortyment produktów zatwierdzony przez kierownictwo ds. sprzedaży różni się od optymalnego asortymentu produktów ustalonego w ramach procesu planowania sprzedaży i działalności
  • Szybkie reagowanie
   Obsługa złożonych w ostatniej chwili zamówień, których nie można nie przyjąć, nawet jeśli brakuje mocy przerobowych na ich realizację
  • Firma SALM wyszła na pozycję lidera tej branży we Francji, a pod względem wielkości zajmuje piąte miejsce w Europie, dzięki ciągłym działaniom na rzecz innowacyjności, obejmującym nieustanne usprawnianie procedur. Rozwiązanie firmy Quintiq umożliwia nam realizację dostaw w ustalonych terminach na terenie całej Europy. Pomaga nam to w utrzymaniu znakomitego poziomu usług, co z kolei umożliwia dalsze rozszerzanie działalności na arenie międzynarodowej.
   Jacques Feraud, Project Manager, SALM
   Wiecej informacji
  • Po przeanalizowaniu i wymodelowaniu naszych procedur produkcyjnych, wdrożyliśmy je do systemu planowania. Następnie przeszkoliliśmy planistów oraz personel produkcyjny i uruchomiliśmy system. Cała operacja przebiegła bez zakłóceń. Teraz pracujemy nad dostrajaniem systemu. Również w tym zadaniu skutecznie pomaga nam firma Quintiq.
   Ron van Hout, Manager, Planning and Warehousing, Vlisco
   Case study