Pobierz materiały

Odzyskiwanie ukrytych mocy przerobowych i możliwości sprzedażowych

Prognozy na potrzeby procesu weryfikacji dostaw są gotowe. Jednak gdy tylko do gry wkraczają ograniczenia — dotyczące zapasów, materiałów, mocy produkcyjnych oraz siły roboczej — to, co powinno zostać wyprodukowane coraz bardziej oddala się od tego, co można wyprodukować. Ta rozbieżność odzwierciedla utracone możliwości biznesowe.

Dzięki rozwiązaniu firmy Quintiq popyt i łańcuchy dostaw są ze sobą całkowicie zintegrowane i połączone. Rozwiązanie Quintiq umożliwia planistom z obu tych obszarów współpracę oraz tworzenie i porównywanie scenariuszy popytu i podaży w celu wyeliminowania wszelkich rozbieżności (np. poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników, zaplanowanie większej liczby zmian, dodanie promocji czy skorzystanie z dodatkowych źródeł dostaw), zmaksymalizowania wydajności oraz spieniężenia dodatkowych możliwości sprzedażowych. Dodatkową korzyścią jest bezkolizyjna integracja planu dostaw z planem operacyjnym, co umożliwia skuteczne przełożenie mocy przerobowych na wydajność.

Rozwiązanie firmy Quintiq umożliwia planistom tworzenie najlepszych planów dostaw dzięki następującym inteligentnym narzędziom:

  • Porównywanie planów na podstawie wskaźników KPI
   Analizowanie i porównywanie różnych planów dostaw na podstawie zdefiniowanych przez klienta wskaźników KPI, takich jak dochody, zyski, bezpieczne docelowe stany zapasów i zaspokojenie popytu.
  • Bilansowanie zasobów
   Ustalenie sposobu planowania poszczególnych elementów zapotrzebowania i ich przełożenia na zasoby w celu zbilansowania mocy przerobowych w całej sieci oraz zsynchronizowania zasobów przychodzących i wychodzących tak, aby wyeliminować przeciążenia.
  • Rezerwacja mocy przerobowych
   Ocena wykorzystania mocy przerobowych i utworzenie listy opcji na podstawie poziomów obsługi, czasów trwania cykli produkcyjnych oraz wykorzystania mocy produkcyjnych i rezerw bezpieczeństwa.
  • Uaktualnianie w czasie rzeczywistym
   Modyfikowanie planów na podstawie rozwoju wypadków, na przykład zmian w planie zapotrzebowania, informacji z działu produkcyjnego czy dodatkowych ograniczeń.
  • Analizowanie rozbieżności i realizowanie zamówień
   Aktywne eliminowanie niedociągnięć w realizowanych zamówieniach poprzez badanie możliwości (takich jak zwiększenie wydajności w wąskich gardłach, ustalenie dodatkowych zmian itp.) i porównywanie ich wpływu na poszczególne wskaźniki KPI.
  • Integracja
   Zintegrowanie planu dostaw z planem operacyjnym w celu skutecznego przełożenia mocy przerobowych na wydajność.