Przystępujemy do przekształcania łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw jest sumą wszystkich funkcji i zasobów Państwa firmy — produktów, usług oraz pracowników. Kluczem do sukcesu nie jest jednak skuteczne zarządzanie każdym z tych obszarów z osobna, ale planowanie i optymalizowanie ich działań jako całości. Zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności dla całej organizacji i podporządkowanie tym celom wszystkich funkcji biznesowych umożliwia zapewnienie obsługi, jakości i wydajności, które są niezbędne do zwiększenia konkurencyjności firmy. Jedynie rozwiązanie firmy Quintiq może zapewnić poziom kontroli niezbędny do przekształcenia planowania łańcucha dostaw z centrum kosztów w generator zysków. Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji obejmuje wszystko — od planowania strategicznego w szerszej perspektywie, po najdrobniejsze szczegóły rozstrzygane w dziale produkcyjnym w momencie realizacji.
  Więcej informacji na temat korzyści płynących z całościowego planowania łańcucha dostaw przy pomocy rozwiązania firmy Quintiq można uzyskać klikając na poniższe ilustracje.
  • Planowanie sprzedaży i działalności
   Pełny wgląd we wszystkie czynniki wpływające na sprzedaż, marketing, finanse i działalność operacyjną umożliwia skonsolidowanie sprzedaży i działalności w celu zrealizowania celów biznesowych.
  • Planowanie produkcji
   Unikanie często napotykanych przeszkód utrudniających osiągnięcie zyskowności, takich jak wysokie poziomy zapasów, problemy z realizacją dostaw, niska wydajność i zbyt duża ilość odpadów.
  • Planowanie logistyczne
   IMożliwość zwiększenia wydajności operacyjnej oraz wykorzystania zasobów, ograniczenia kosztów i odróżnienia się od konkurencji wyjątkową niezawodnością dostaw, dzięki zainwestowaniu w nasze rekordowe oprogramowanie do planowania logistycznego.
  • Planowanie siły roboczej
   Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji siły roboczej pozwala zwiększyć wydajność pracy oraz zadowolenie pracowników, bez względu na liczbę obowiązujących reguł oraz ograniczeń.