Jak w obliczu zaciekłej konkurencji i niestabilności rynków stawić czoła wyzwaniom związanym z optymalizacją działań logistycznych?

Dostarczenie na czas towarów z punktu A do B w ramach ustalonego budżetu staje się coraz bardziej skomplikowaną operacją, jednak wymóg świadczenia obsługi na najwyższym poziomie pozostaje bez zmian zarówno w dobrych, jak i w gorszych czasach.

Możesz zwiększyć wydajność operacyjną oraz wykorzystanie zasobów, ograniczyć koszty i odróżnić się od konkurencji wyjątkową niezawodnością dostaw, inwestując w oprogramowanie firmy Quintiq do planowania logistycznego.

  Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania logistycznego i optymalizacji to efekt naszej kilkuletniej współpracy z wieloma klientami. Każde wdrożenie wiąże się z usprawnieniami i nowymi funkcjami, które można dostosować do procesów biznesowych. Przedstawiamy wybranych klientów, którzy już korzystają z tych zalet.

  • Dzięki rozwiązaniu Quintiq firma WWL będzie w stanie świadczyć usługi logistyczne w branży dystrybucji ładunków tocznych i wybranych ładunków statycznych z maksymalną niezawodnością i jakością, utrzymując koszty na niskim poziomie i zapewniając wszechstronność niezbędną, aby dostosować się do zmian na rynku.
   Ragnvald Blindheim, CIO, Wallenius Wilhelmsen Logistics
  • To był modelowy projekt IT. Nadający się do szybkiego wdrożenia system Quintiq zapewnia przejrzystość planowania w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze — szybki zwrot kosztów. Po dostrzeżeniu korzyści operacyjnych, biznesowych i finansowych fazy pierwszej było nam znacznie łatwiej rozszerzyć system na całe przedsiębiorstwo, aż po oddział zasobów.
   Bas Belder, Managing Director, P&O Ferrymasters
   Pobierz studium przypadku firmy P&O Ferrymasters

  Solidne wsparcie na każdym horyzoncie planowania

  Rozwiązanie Quintiq do planowania logistycznego i optymalizacji umożliwia optymalizowanie planów logistycznych z użyciem intuicyjnego interfejsu planistycznego, narzędzi do sporządzania analiz na podstawie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym oraz najnowocześniejszych, zautomatyzowanych funkcji planistycznych.

  Kierownictwo, planiści i dyspozytorzy uzyskują pełen wgląd w cały proces planowania i optymalizacji oraz kontrolę nad nim: od długofalowego strategicznego planowania sieci po codzienny harmonogram pracy personelu i planowanie tras.
  Planowanie wykonawcze
  Planowanie operacyjne
  Planowanie na poziomie przedsiębiorstwa
  Planowanie strategiczne
  Planowanie wykonawcze
  Zachowanie spokoju i dotrzymanie zobowiązań nawet w obliczu zakłóceń pojawiających się w ostatniej chwili.
  Aktualizowanie planów w czasie rzeczywistym w celu dostosowania ich do realiów codziennych operacji.
  • Ponowne optymalizowanie harmonogramów w trakcie ich realizacji z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak niesprzyjająca pogoda czy prace konserwacyjne związane z awarią.
  • Komunikacja pomiędzy planistami i pracownikami w terenie, służąca zachowaniu dokładności i aktualności planów.
  Planowanie operacyjne
  Planowanie na poziomie przedsiębiorstwa
  Planowanie strategiczne