Dokładniejsze prognozy to lepsza przyszłość

Dokładniejsze prognozowanie popytu przyczynia się do poprawy obsługi klienta, zwiększenia sprzedaży i zmniejszenia kosztów. Dlatego wyeliminowanie braku wiedzy na temat popytu jest nadal najwyższym priorytetem współczesnych liderów w dziedzinie łańcucha dostaw.

Dzięki analizie historycznych danych popytu i informacji o rynku Quintiq pomaga określić, co się wydarzy i jakie z tego można odnieść korzyści. Użytkownik dysponuje jedną platformą, za pomocą której może realizować cały proces planowania, w tym także planowanie premier produktów, śledzenie zmian w planie popytu oraz identyfikację uczestnictwa współpracowników w tym procesie. Oprogramowanie Quintiq sprawia, że znajdujesz się w wyjątkowo korzystnej sytuacji, mogąc planować popyt dzięki ulepszonemu prognozowaniu statystycznemu, efektywniejszej współpracy z wewnętrznymi zespołami sprzedawców i klientami zewnętrznymi oraz badaniu scenariuszy popytu w celu zwiększenia sprzedaży.

Kiedy zmieniają się warunki na rynku lub pojawiają się nowe informacje, Quintiq automatycznie dokonuje korekty prognoz. Tak powstają lepsze prognozy, tworzone w krótszym czasie.
  Jak to działa:

  • Konfiguracja zgodna z Twoim procesem planowania popytu
   Twórz mapy danych popytu od klienta po poziom łańcucha dostaw, zarządzaj kalendarzami fiskalnymi i produkcyjnymi, określaj poziom rozdzielczości różnych przedziałów oraz horyzontów czasowych i zapewniaj synchronizację prognoz ilościowych.
  • Prognozowanie statystyczne
   Używaj zaawansowanych algorytmów Quintiq do segmentacji popytu i automatycznego obliczania optymalnych prognoz statystycznych dzięki analizie wydarzeń, trendów i zmian okresowych.
  • Efektywna współpraca
   Stwórz plan popytu, który obejmuje dane wejściowe z działu sprzedaży, finansów, marketingu i innych kluczowych źródeł — i zapewnij wszystkim użytkownikom równoczesny dostęp do najbardziej aktualnej wersji.
  • Łatwa integracja danych
   Używaj danych głównych produktu firmy, danych transakcji i danych cen z systemów ERP, BI, systemów planowania działalności i łańcucha dostaw, a następnie łatwo wprowadzaj dane wyjściowe do tych systemów.
  • Ilość i wartość
   Twórz prognozy w różnych jednostkach miar i walut, zawsze korelując prognozy ilościowe z prognozami i planami przychodów.
  • Analiza popytu
   Działające w czasie rzeczywistym narzędzia analityczne pozwalają wykryć, na czym polegają problemy z prognozowaniem, śledzić zmiany prognoz w czasie i obserwować, jakie korzyści odnosi Twoja firma z planowania popytu.
  • Zarządzanie wyjątkami
   Odbieraj w czasie rzeczywistym powiadomienia o prognozach wymagających Twojej uwagi, co ułatwi Ci zarządzanie czasem na stanowisku planisty popytu.
  • Prognozy z uzgodnieniem
   Konfiguruj plany popytu tak, by uwzględniały wiele źródeł danych wejściowych, takich jak zamówienia od klientów i decyzje nadrzędne kierownictwa. Zmieniaj opcje, by wprowadzać uzgodnienia automatycznie lub ręcznie.
  • Scenariusze popytu dla planowania sprzedaży i działalności
   Twórz wiele scenariuszy popytu, by zarządzać możliwościami i zagrożeniami. Wykonuj prognozy oparte na zakresach i opracowuj kształtowanie popytu.