Pokonaj komplikacje, aby osiągnąć najważniejszy cel: zysk

Optymalizacja siły roboczej oznacza przydzielanie odpowiednich zasobów do zadań na podstawie kwalifikacji, dostępności i preferencji pracowników. Ten proces szybko staje się bardzo złożony. Warto przezwyciężyć tę złożoność i skorzystać z zalet inteligentnego planowania i optymalizacji siły roboczej za pomocą rozwiązań firmy Quintiq: pomyślnego realizowania projektów, podniesienia wydajności i zwiększenia zadowolenia pracowników.

Każdy plan jest wykonalny, jeśli model biznesowy jest dopasowany w 100%
Rozwiązanie Quintiq jest konfigurowane z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w danej firmie ograniczeń, takich jak wymogi kontraktowe, prawo pracy oraz dostępność zasobów i ich umiejętności. Użytkownik określa cele w zakresie wydajności, zdolności produkcyjnej i dochodowości, natomiast oprogramowanie Quintiq zapewnia planistom narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami.
  Możliwość podejmowania najlepszych decyzji planistycznych
  Rozwiązanie Quintiq do planowania siły roboczej umożliwia planistom optymalizowanie planów z użyciem intuicyjnego interfejsu planistycznego, narzędzi do sporządzania analiz na podstawie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym oraz najnowocześniejszych zautomatyzowanych funkcji planistycznych. Zapewnia elastyczność wyboru poziomu wspomagania planowania w zależności od preferencji użytkownika i bieżącego etapu procesu planowania. Warto skorzystać z naszych najlepszych na świecie algorytmów optymalizacji w celu zoptymalizowania całego planu. Użytkownicy mają również do dyspozycji przystępne analizy wpływu decyzji planistycznych i mogą wprowadzać zmiany sugerowane na podstawie wskaźników KPI.

  • Dzięki oprogramowaniu Quintiq dysponujemy bardziej szczegółowymi informacjami na temat działań i płac pracowników, co zapewnia większą widoczność i lepszą kontrolę. Widzimy też możliwości zmniejszenia kosztów ogólnych działalności oraz znacznej redukcji nadgodzin.
   Pieter Van den Nieuwenhuizen, Managing Director, G4S Belgium

  Solidne wsparcie na każdym horyzoncie planowania

  W kompleksowym oprogramowaniu firmy Quintiq do planowania siły roboczej uwzględniono wszystkie potrzeby firmy i reguły obowiązujące na każdym z horyzontów planowania. Umożliwia ono obsługę planowania na szczeblu operacyjnym, firmowym i strategicznym w ramach całej organizacji za pomocą jednej, zintegrowanej platformy.

  Kierownictwo i planiści uzyskują pełen wgląd i kontrolę nad wszystkimi procesami związanymi z siłą roboczą: od długofalowego planowania wydajności i rekrutacji po harmonogramowanie codziennych zadań i modyfikowanie harmonogramów w czasie rzeczywistym.

  Oprogramowanie Quintiq obsługuje następujące działania planistyczne i przedziały czasowe:
  Planowanie wykonawcze
  Planowanie operacyjne
  Planowanie taktyczne
  Planowanie strategiczne
  Planowanie wykonawcze
  Pełen wgląd i kontrola nad pracownikami oraz zasobami w czasie rzeczywistym.
  • Obliczanie skutków opóźnień i niespodziewanych wydarzeń.
  • Otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym i sugestii dotyczących korygowania planów.
  • Wybieranie odpowiedniego pracownika na zastępstwo z wygenerowanej przez system listy, gdy któryś z pracowników jest na zwolnieniu chorobowym.
  • Szybkie wprowadzanie poprawek w odpowiedzi na zakłócenia, takie jak nagła nieobecność pracownika lub konieczność naprawy elementu jakiegoś urządzenia.
  Planowanie operacyjne
  Planowanie na poziomie przedsiębiorstwa
  Planowanie strategiczne

  W oprogramowaniu firmy Quintiq do planowania i optymalizacji siły roboczej uwzględniono wszystkie potrzeby firmy i reguły obowiązujące na każdym z horyzontów planowania. Umożliwia ono obsługę planowania strategicznego, operacyjnego i taktycznego w ramach całej organizacji za pomocą jednej zintegrowanej platformy.

  Kierownictwo i planiści uzyskują pełen wgląd i kontrolę nad wszystkimi procesami związanymi z siłą roboczą: od długofalowego planowania wydajności i rekrutacji po harmonogramowanie codziennych zadań i modyfikowanie harmonogramów w czasie rzeczywistym.