O czym marzy każdy menedżer ds. zapasów

Poziom zapasów powinien być niski, ale nikt nie chce borykać się z brakami w magazynie. Wydaje się to proste? Niekoniecznie.

Trzeba wziąć pod uwagę segmentację łańcucha dostaw, sezonowość, różne lokalizacje magazynów oraz stale rosnący asortyment produktów i coraz krótsze cykle życia. Dodatkowym czynnikiem są naciski z góry na obniżenie kosztów związanych z zapasami i zwolnienie kapitału obrotowego. Należy również pamiętać o sprzecznych zapotrzebowaniach z różnych części firmy.

Rozwiązanie Quintiq ułatwi zarządzanie Przy planowaniu zapasów za pomocą rozwiązania firmy Quintiq pod uwagę brane są wszystkie te skomplikowane zależności. W rozwiązaniu Quintiq uwzględniane są dane z całej organizacji, by zapewnić pełny wgląd w łańcuch dostaw. Od ustalania strategii zapasów po reagowanie na zdarzenia w czasie rzeczywistym — optymalizacja i wspomaganie decyzji na każdym poziomie planowania.

To wszystko przekłada się na optymalne poziomy zapasów, zyski, wydajność oraz zadowolenie klientów. To marzenie każdego menedżera ds. zapasów.

Jak to działa:
  • Przejrzystość
   Przeglądanie danych dotyczących zapasów w czasie rzeczywistym. W przypadku zagrożenia poziomu zapasów oprogramowanie natychmiast generuje ostrzeżenie, umożliwiając podjęcie niezbędnych działań zaradczych.
  • Minimalizacja nadmiarowych i przestarzałych zapasów
   Unikanie inwestowania w zapasy, które trzeba następnie zutylizować lub wyprzedać po znacznie obniżonych cenach.
  • Modelowanie finansowe
   Modelowanie kompromisów pomiędzy inwestycjami w zapasy a poziomami obsługi klienta. Uwzględnienie kosztów dostaw (np. transportu) oraz modelowanie efektów różnych strategii związanych z zapasami.
  • Optymalizacja na wielu szczeblach
   Ustalenie optymalnego asortymentu towarów gotowych, półproduktów, części oraz surowców i opracowanie inteligentnych strategii segmentacji na potrzeby produkcji na podstawie prognoz sprzedaży, wykańczania półproduktów na zamówienie, produkcji na zamówienie itp.
  • Zarządzanie elementami niepewnymi
   Precyzyjne obliczanie bezpiecznych poziomów zapasów na podstawie niepewności popytu i zmienności dostaw.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika
   Interfejs rozwiązania Quintiq oraz pulpity zapewniające dostęp do wskaźników KPI ułatwiają kontrolowanie mechanizmów wpływających na stan zapasów i umożliwiają szybki dostęp do niezbędnych w danej sytuacji informacji oraz ich interpretację.