Quintiq 5.0: jeszcze łatwiejsza optymalizacja łańcucha dostaw

Zoptymalizuj każde ogniwo łańcucha dostaw dzięki wersji 5.0 oprogramowania Quintiq Supply Chain Planning and Optimization (SCP&O), platformy rozwijanej i ulepszanej od ponad piętnastu lat we współpracy z największymi (a teraz również najbardziej wydajnymi) przedsiębiorstwami na świecie. Korzystaj z większego zakresu kontroli i wyższego poziomu usług, planując i optymalizując funkcjonowanie całego łańcucha dostaw za pomocą jednej, łatwej w obsłudze platformy Quintiq.
  Tworząc najnowsze wydanie platformy ułatwiającej planowanie i optymalizację łańcucha dostaw, Quintiq 5.0, skupiliśmy się na dodatkowych funkcjach i możliwościach w czterech kluczowych obszarach. Chcieliśmy w ten sposób zagwarantować, że stosowane rozwiązanie do planowania zapewni oczekiwane wyniki, którymi są:
  • Dynamika i elastyczność
   Twoja działalność ma charakter dynamiczny: klienci oczekują od Ciebie elastyczności i szybkiego reagowania.

   System Quintiq 5.0 ułatwia planistom aktualizowanie planów tak, aby odzwierciedlały bieżący stan działalności — bez względu na to, czy chodzi o zmianę rocznych przydziałów sprzedaży, żeby przeznaczyć więcej mocy przerobowych na zaspokajanie potrzeb rozwijającego się rynku, wycofanie z eksploatacji przestarzałego urządzenia, czy uwzględnienie nieobecności chorego na grypę inżyniera produkcji.

   Dzięki oprogramowaniu Quintiq Twoje plany są zawsze zsynchronizowane z rzeczywistością.
  • Mobilność
   Rozwiązanie Quintiq 5.0 umożliwia dostęp do serwera Quintiq Mobility Server, rozszerzając możliwości w zakresie podejmowania optymalnych decyzji i obejmując grupę użytkowników większą niż kiedykolwiek wcześniej. Pozwala kontrolować sposób korzystania z oprogramowania Quintiq przez pracowników mobilnych i umożliwia precyzyjne dostosowanie optymalnych harmonogramów do rzeczywistych uwarunkowań łańcucha dostaw.

   Pobierz broszurę na temat rozwiązania Quintiq Mobility Server
  • Inteligentne wykorzystanie informacji
   Użytkownicy gotowych rozwiązań do planowania narzekają często, że planów wygenerowanych przez oprogramowanie nie da się zrealizować. Sprawdzają się one bowiem w obrębie modelu, ale sam model jest niedoskonały: bazuje na idealistycznych scenariuszach lub na uproszczonych, ogólnych regułach i procesach biznesowych.

   Głównym celem procesu wdrożenia rozwiązania Quintiq jest poznanie każdego aspektu Twojej działalności w celu stworzenia modelu, który będzie jej odpowiadał w 100%. Konstrukcja oprogramowania Quintiq umożliwia szybkie opracowanie dokładnego, stabilnego modelu. Model ten można w dowolnej chwili i łatwo zaktualizować, odzwierciedlając w nim zmiany w regułach czy procesach biznesowych.

   Model biznesowy odzwierciedlający rzeczywistość oznacza plany, które można naprawdę zrealizować.
  • Czynnik ludzki
   Optymalne planowanie osiąga się przez połączenie czynnika ludzkiego z technologicznym. Oprogramowanie Quintiq zostało więc zaprojektowane z myślą o zapewnieniu planistom pełnej kontroli i przejrzystości wykorzystywanych danych. To pozwala im na zmienianie zoptymalizowanych planów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Interfejs da się w pełni dostosować do potrzeb poszczególnych użytkowników, a nawet udostępniać współpracownikom. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) można śledzić za pomocą niestandardowych miar KPI i pulpitów. Nowe funkcje związane z mobilnością dają zaś kierownictwu możliwość zdalnego monitorowania działań pracowników i wydajności systemu.

   Daj pracownikom możliwość podejmowania decyzji najlepszych dla firmy.

  W oprogramowaniu Quintiq 5.0 wykorzystano najlepsze na świecie algorytmy optymalizacyjne. Dowiedz się więcej.

  Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o aktualizacji oprogramowania.