Co by się stało, gdyby...

Co by się stało, gdyby firma zainwestowała w nową infrastrukturę bliżej głównego dostawcy?

Co by się stało, gdybyśmy zdecydowali się na outsourcing usług magazynowych?

Co by się stało, gdyby liczba potencjalnych pracowników zmniejszyła się znacząco w ciągu kolejnych kilku lat?

    Odpowiedź na pytania typu „co by się stało, gdyby” stanowi klucz do sukcesu w biznesie. Nie należy zdawać się na przypadek. Rozwiązanie Quintiq do planowania łańcucha dostaw umożliwia modelowanie łańcucha dostaw z idealną dokładnością. Zapewnia ogląd sytuacji niezbędny do zrozumienia skutków każdej decyzji biznesowej. Oprogramowanie Quintiq umożliwia strategiczne, długoterminowe planowanie łańcucha dostaw oraz podejmowanie świadomych decyzji w zakresie kluczowych działań, takich jak inwestycje i dywestycje, lub dotyczących asortymentu produktów, zapasów i outsourcingu oraz strategii obsługi klientów.

    Narzędzia firmy Quintiq pozwalają z łatwością symulować zmianę, a następnie optymalizować plany zgodnie z wyznaczonymi kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Scenariusze są generowane w ciągu kilku minut, co usprawnia proces podejmowania decyzji. Zoptymalizowane scenariusze można porównywać pod względem kluczowych wskaźników wydajności odnoszących się do zysków, kosztów, poziomów zapasów i niezawodności realizacji dostaw. Dla każdej konfiguracji istnieje możliwość oceny jej potencjalnej zyskowności, wydajności i trwałości.

    Lokalne zastosowanie tego procesu umożliwia optymalizację dystrybucji, produkcji i zapasów.

    Zastosowanie globalne pozwala na zoptymalizowanie całego łańcucha dostaw, zabezpieczenie go przed ryzykiem i przygotowanie na każdą okoliczność.