Pobierz materiały

Dopracowanie harmonogramów do perfekcji dzięki wykorzystaniu wiedzy ogólnej oraz doświadczenia planistów

System wygenerował znakomity harmonogram, zgodny z wszelkimi regułami i przepisami oraz spełniający wszystkie wskaźniki KPI. Ale…

Temperatura osiągnie jutro rekordową wysokość. Jedna z naszych operatorek rozpocznie zmianę o dwie godziny później. A do tego odkryjemy błąd w danych zaimportowany z innego systemu.

Liczba sytuacji, które niełatwo skwantyfikować lub wymodelować w rozwiązaniu planistycznym, jest nieskończona. Im bliższy jest termin realizacji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że harmonogram można usprawnić dzięki ludzkiemu doświadczeniu i wiedzy.

Oddając kontrolę nad szczegółowym harmonogramowaniem w ręce planistów, rozwiązanie Quintiq umożliwia im rozpatrzenie i wybranie modyfikacji, które system uznaje za niekorzystne lub odrzucone. Ponadto, jeśli planista zechce zaktualizować tylko część planu, rozwiązanie Quintiq zagwarantuje zachowanie stabilności pozostałej części harmonogramu.

Czynniki umożliwiające dopracowanie harmonogramu:

  • Przejrzystość
   Uzyskaj wgląd w liczne etapy produkcji, by zmniejszyć ilość prac w toku i zmaksymalizować niezawodność realizacji dostaw.
  • Optymalizacja harmonogramu
   Wprowadzaj modyfikacje, by skompensować zakłócenia i ponownie zaplanować kolejne zadania w celu wygenerowania najlepszego harmonogramu.
  • Natychmiastowe informacje zwrotne
   Oceniaj jakość harmonogramów aktualizowanych ręcznie lub automatycznie na podstawie uaktualnionych wskaźników KPI, ostrzeżeń dotyczących niezgodności z regułami i ograniczeniami oraz wszelkich innych skutków wprowadzanych zmian.