Quintiq World Tour 2014 was a success.
Check out the highlights and what guests had to say.


Reserve your seat now for Quintiq World Tour 2015

Register

Niestety, to spotkanie dobiegło już końca.

Quintiq — Dookoła Świata: Paryż

Termin: 17:00–20:30, 25 września, 2014 r.

Miejsce: Tour Montparnasse, Espace 56, 33 Avenue du Maine, Paryż, Francja

Prelegenci:
 • Henri Beringer, Director, Quintiq France
 • Barbara Kux, członkini rad zarządzających i doradczych w korporacjach z różnych branż
 • Stéphane Crosnier, Supply Chain & Operations Transformation Director, Accenture France
 • Thibaud des Dorides, Project Manager, Radio France
 • Cathy Polge, Co-founder & Editor in Chief, Supply Chain Magazine

Docelowi odbiorcy
 • Osoby podejmujące decyzje, przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialni za działy IT, operacyjne, produkcyjne i finansowe

Wprowadzenie dotyczące konferencji
W ramach paryskiej części kampanii Dookoła Świata oferujemy uczestnikom wyjątkową okazję do wymiany poglądów dotyczących skutecznego planowania z najlepszymi strategami oraz wpływowymi osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji. Można się tam zapoznać z najnowszymi innowacyjnymi rozwiązaniami, możliwościami oraz najlepszymi praktykami stosowanymi w wielu różnych branżach. Można też znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak podejmować najlepsze decyzje przy ograniczonej widoczności zasobów i operacji?
 • Czy planowanie wspomaga jedynie realizację strategii firmy, czy też ma do odegrania bardziej znaczącą rolę w jej kształtowaniu?
 • W jaki sposób można podnieść wydajność operacyjną i usprawnić stosowanie podejść typu „odchudzone zarządzanie” poprzez skuteczne planowanie?
 • Ile informacji muszą sobie udostępniać poszczególne działy w celu zmaksymalizowania wydajności?
 • Jakie zagrożenia i korzyści wiążą się z wdrożeniem nowego rozwiązania planistycznego?

Konferencja odbędzie się we Francji.

Supported by:


Zarejestruj się teraz